15 manieren waarop hartaandoeningen de gezondheid van het oog beïnvloeden

illustratie van bloedvaten die verbinding maken met het hart

Hoe hartaandoeningen de gezondheid van het oog beïnvloeden

Je hart is de pomp van je cardiovasculaire systeem, dat slagaders, aderen en kleine bloedvaten omvat die bloed, zuurstof en voedingsstoffen aan je lichaam leveren. Aandoeningen die bloedvaten beschadigen, zoals hoge bloeddruk, hoog cholesterol en diabetes, schaden het hele lichaam, inclusief de ogen.

De nieren, lever en andere organen die van vitaal belang zijn voor het behoud van een goede gezondheid worden ook beïnvloed door risicofactoren zoals diabetes, hypertensie (hoge bloeddruk) en hoog cholesterol. Schade in ons cardiovasculaire systeem kan dus leiden tot een cascade van slechte gezondheid, variërend van hartaandoeningen tot oogaandoeningen.

Een nuttig kader voor het waarderen van de manier waarop hartaandoeningen de gezondheid van het oog beïnvloeden, is om te begrijpen hoe bepaalde risicofactoren bloedvaten beschadigen – wat leidt tot diabetische retinopathie, leeftijdsgebonden maculaire degeneratie (AMD) en glaucoom.

Risicofactoren die hartaandoeningen en oogaandoeningen veroorzaken

1. Diabetes geassocieerd met hartaandoeningen

Diabetes verhoogt het risico op hartaandoeningen en oogaandoeningen. Volgens de CDC, “Diabetes en hart-en vaatziekten gaan vaak hand in hand.”  Diabetes is ook de nummer 1 oorzaak van blindheid bij volwassenen van 20-74 jaar.

Diabetes beschadigt bloedvaten die het hart voorzien van voedingsstoffen en zuurstof. Het beschadigt ook de zenuwen die het hart besturen.

Schade aan het cardiovasculaire systeem door diabetes kan een rol spelen bij de ontwikkeling van oogaandoeningen. In de ogen zorgt een hoge bloedsuikerspiegel als gevolg van diabetes ervoor dat de bloedvaten gezwollen en lek raken, wat leidt tot een verhoogd risico op diabetische retinopathie.

Vroeg in de ziekte zijn er meestal geen symptomen (daarom is het zo belangrijk om jaarlijks uitgebreide oogonderzoeken te krijgen). Fluctuerend en wazig zicht, floaters en oogpijn kunnen later in de ziekte optreden. Diabetische retinopathie kan leiden tot onomkeerbaar verlies van het gezichtsvermogen.

2. Hypertensie (hoge bloeddruk)

Hoge bloeddruk beschadigt de binnenbekleding van slagaders. Deze beschadigde slagaders worden lek en beginnen hun elasticiteit te verliezen als ze voedingsvetten verzamelen die in de bloedbaan circuleren. Als gevolg hiervan wordt de bloedstroom beperkt en turbulent, wat leidt tot een verhoogd risico op oogziekten en hartaandoeningen.

Deze verzwakte slagaders kunnen soms ook beginnen uit te puilen in sommige gebieden. Deze uitstulping staat bekend als een aneurysma. Als de uitstulping scheurt, kan dit levensbedreigende bloedingen in het hart of zichtbedreigende bloedingen in het oog veroorzaken.

Hoge bloeddruk legt ook stress op de organen van het lichaam die de bloedstroom bij een te hoge druk ontvangen. Na verloop van tijd kan dit leiden tot direct letsel aan de nieren en aan andere organen.

3. Hoog cholesterol

Cholesterol met een lage dichtheid heeft de neiging zich op te bouwen in de wanden van slagaders. Met de leeftijd wordt het binnenste van deze slagaders vernauwd door “plaques” van cholesterol. Dit staat bekend als atherosclerose en het leidt tot schade aan het hart en de ogen.

In het hart kunnen hoge niveaus van cholesterol met een lage dichtheid het risico op een hartaanval verhogen door de bloedstroom te verminderen of te blokkeren.

In de ogen kan cholesterol een verstopping veroorzaken van de bloedvaten die voedingsstoffen aan het netvlies leveren. Deze blokkade, vaak een occlusie genoemd, hongert de cellen uit zuurstof en glucose, wat resulteert in letsel aan het netvlies.

4. Roken

Bijna 1 op de 5 sterfgevallen in de Verenigde Staten is te wijten aan een vermijdbare oorzaak – het roken van sigaretten. Roken beschadigt elk systeem in het lichaam. Het erodeert de structuur van bloedvaten en, in combinatie met andere risicofactoren, verhoogt het het risico op hartaandoeningen en oogziekten.

Roken verhoogt het risico op het ontwikkelen van cataract, AMD, diabetische retinopathie, uveïtis, oogzenuwbeschadiging, de ziekte van Graves en droge ogen.

5. Obesitas

Obesitas is gekoppeld aan verschillende risicofactoren die leiden tot hartaandoeningen en oogaandoeningen:

Verhoogd risico op diabetes

Obesitas verhoogt het risico op diabetes. Diabetes en hartaandoeningen zijn nauw met elkaar verbonden. Bijna driekwart van de personen die diabetes hebben en ouder zijn dan 65 jaar hebben ook hartaandoeningen, volgens de American Heart Association (AHA).

Verhoogde bloeddruk

Personen met obesitas hebben een hogere vraag naar zuurstof en voedingsstoffen, die wordt geleverd door een verhoogde hoeveelheid bloed. Dit leidt tot een hogere bloeddruk om de verhoogde bloedspiegels te laten circuleren.

Veranderingen in het cholesterolgehalte

Obesitas verandert eigenlijk het cholesterolgehalte in het lichaam – het verlagen van de niveaus van het goede type (hoog-dichtheid) en het verhogen van niveaus van het slechte type (lage dichtheid).

Hoog cholesterol, hoge bloeddruk en verhoogd risico op diabetes zijn belangrijke redenen dat obesitas een risicofactor is voor zowel hartaandoeningen als oogaandoeningen. Als zodanig is het risico op diabetische retinopathie, glaucoom, leeftijdsgebonden cataract en leeftijdsgebonden maculopathie hoger bij zwaarlijvige personen.

6. Gevorderde leeftijd

Naarmate mensen ouder worden, worden de slagaders stijver. Dit staat bekend als aderverkalking, of verharding van de slagaders. In de loop der jaren bouwen cholesterolafzettingen (plaque) zich ook op in de wanden van de slagaders, waardoor de slagaders verder worden vernauwd. Als gevolg van deze twee processen is er een verhoogd risico op hoge bloeddruk met de leeftijd.

Na de leeftijd van 65 jaar hebben mensen een hoger risico op een hartaanval, beroerte en hartaandoeningen en hartfalen. Ze hebben ook een hoger risico op cataract, glaucoom, AMD, diabetische retinopathie en netvliesloslating.

Oogaandoeningen die verband houden met hartaandoeningen

1. Amaurosis fugax

Amaurosis fugax is een tijdelijk verlies van volledig of gedeeltelijk zicht in een of beide ogen, dat seconden tot 30 minuten of zelfs langer kan duren. Er zijn veel mogelijke oorzaken voor voorbijgaand verlies van het gezichtsvermogen, waaronder lage bloeddruk, migraine, compressie of ontsteking van de oogzenuw, en anderen.

Een van de meest zorgwekkende oorzaken is een verstopping in de interne halsslagaders of de vertebrobasilaire slagaders, wat kan leiden tot een beroerte. Personen met een hoger risico op een beroerte zijn ouder dan 50, hebben een hoge bloeddruk, een hoog cholesterolgehalte of zijn rokers. Een persoon die voorbijgaand verlies van het gezichtsvermogen ervaart, moet medische hulp en evaluatie zoeken.

2. Occipitale kwab beroerte

De occipitale kwab in het achterste deel van de hersenen verwerkt het gezichtsvermogen. Een beroerte in dit gebied van de hersenen komt minder vaak voor dan in andere delen van de hersenen. Wanneer het zich voordoet, kunnen symptomen van verlies van het gezichtsvermogen en veranderingen in het gezichtsvermogen variëren, afhankelijk van de locatie. Risicofactoren voor een beroerte zijn hartaandoeningen, hoge bloeddruk, hoog cholesterol, roken en diabetes.

3. Retinale arterie occlusies

Atherosclerotische plaque (de ophoping van cholesterol langs de binnenkant van de slagader) kan de slagaders vernauwen en de bloedstroom verminderen. In de ogen kan een stolsel of een deel van de met cholesterol gevulde plaque afbreken, wat leidt tot slagaderverstopping.

Dit wordt ook wel een “ooginfarct” genoemd en kan resulteren in plotseling, pijnloos verlies van het gezichtsvermogen en moeite met zien. Type en omvang van het verlies van het gezichtsvermogen hangt af van de locatie van de blokkade en of het een centrale of branch retinale arterie occlusie is.

De meest voorkomende oorzaak van een centrale retinale arterie occlusie is een embolie. Dit is een verstopping van een slagader. De meest voorkomende soorten blokkades zijn te wijten aan cholesterol en calcium (van de halsslagaders die bloed van het hart naar de hersenen sturen) en bloedstolsels van de kleppen van het hart.

4. Retinale ader occlusies

https://cdn.allaboutvision.com/images/brvo-330x255@2x.jpg

Een branch retinale ader occlusie (BRVO) kan ontstaan uit een bloedstolsel.

Hoge bloeddruk kan centrale of vertakte retinale ader occlusies veroorzaken. Dit is ook een soort oogslag. Ze zijn het gevolg van bloedstolsels, smalle bloedvaten of verstijfde slagaders die aderen samendrukken op kruispunten waar ze elkaar kruisen. Plotseling of geleidelijk verlies van het gezichtsvermogen en wazig zicht in een deel of het geheel van één oog kan het gevolg zijn.

Artsen van het Kellogg Eye Center van de Universiteit van Michigan in Ann Arbor melden dat er een bijna 3x hoger risico is op een aderocclusie bij mensen die ook andere complicaties van hoge bloeddruk hebben.

Bovendien toonde de historische Beaver Dam Eye Study aan dat als de bloeddruk steeg tussen het eerste examen tot het vervolgexamen na vijf jaar, er een verhoogd risico was op AMD-progressie bij het 10-jarige examen.

5. Hypertensieve optische neuropathie

Hoge bloeddruk kan leiden tot optische neuropathie of schade aan de oogzenuw. Als de bloedtoevoer naar de oogzenuw (die signalen van het netvlies naar de hersenen vervoert) wordt geblokkeerd, kan schade aan de zenuwvezels leiden tot verlies van het gezichtsvermogen.

6. Hypertensieve retinopathie

Hoge bloeddruk kan de bloedvaten beschadigen, wat leidt tot aderverkalking. In het netvlies kan het resulteren in retinopathie (beschadigd netvlies) en veroorzaken:

Als diabetes ook aanwezig is, is het risico op hypertensieve retinopathie nog hoger.

7. Hypertensieve chorioretinopathie/choroidopathie

Hoge bloeddruk kan de bloedvaten van het oog beschadigen, waardoor deze bloedvaten lek kunnen raken. Dit lekken kan ertoe leiden dat er vocht zich ophoopt onder het netvlies. Deze aandoening staat bekend als Choroidopathie (ook bekend als centrale sereuze retinopathie) en kan leiden tot:

  • Vervormd zicht

  • Retinale littekens

8. Diabetische retinopathie

Type 2 Diabetes is sterk geassocieerd met hart-en vaatziekten. Diabetische retinopathie beïnvloedt de bloedvaten in het netvlies. Beperkte bloedstroom, bloedingen in het oog en de ontwikkeling van lekkende bloedvaten kunnen leiden tot schade aan het netvlies.

9. Diabetisch macula-oedeem (DME)

Diabetische retinopathie kan leiden tot DME. Ongeveer 1 op de 15 personen met diabetes ontwikkelt dit. Het wordt veroorzaakt door bloedvaten die vloeistof lekken in de macula (het deel van het netvlies dat het helderste zicht geeft) en resulteert in wazig zicht.

10. Neovasculair glaucoom

Diabetische retinopathie kan er ook voor zorgen dat bloedvaten groeien in het gebied dat vocht uit het oog afvoert. Deze abnormale bloedvaten blokkeren de afvoer van vocht en kunnen leiden tot secundair glaucoom.

11. Glaucoom

Een studie gepubliceerd in Oogheelkunde in 2021 bleek dat het hebben van hartaandoeningen een belangrijke risicofactor was voor glaucoom. Deze studie analyseerde meer dan 2.500 ogen en vond een verband tussen hoge bloeddruk en hoge intraoculaire druk (IOP).

12. Leeftijdsgebonden maculaire degeneratie (AMD)

De associatie tussen AMD en hartaandoeningen is op grote schaal gedocumenteerd omdat ze onderliggende oorzaken delen. Volgens onderzoekers van het Singapore National Eye Centre, als atherosclerose wordt gevonden in de bloedvaten van het hart, heeft een persoon meer kans op AMD (en diabetische retinopathie).

Onderzoekers van de Universiteit van Zuid-Californië in Los Angeles hebben voorgesteld dat atherosclerose kan leiden tot cholesterolopbouw direct in het netvlies, waardoor patiënten vatbaar zijn voor AMD.

Een studie gepubliceerd in 2021 door de American Heart Association wees uit dat AMD geassocieerd was met een verhoogd risico op hartfalen. Artsen op Mt. Sinai blijven het verband tussen AMD en hart- en vaatziekten onderzoeken.

13. Staar

Er is accumulerend bewijs met betrekking tot de associatie tussen cataract en hartaandoeningen.

Onderzoekers toonden onlangs een hoger risico op sterfte door bloedvatgerelateerde ziekten aan bij mensen die eerder een staaroperatie hadden ondergaan in vergelijking met mensen die geen voorgeschiedenis van cataractchirurgie hadden.

14. Xanthelasma

Xanthelasma zijn gele verhoogde gebieden rond de ogen en in de buurt van de neus. Ze zijn het resultaat van cholesterol dat zich onder de huid heeft opgebouwd. Terwijl ze geen invloed hebben op je zicht. Bijna de helft van de personen met xanthelasma heeft een hoog cholesterolgehalte. Xanthelasma kan soms wijzen op een hartaandoening.

15. Arcus Senilis

Uiterlijk van arcus senilis (corneale arcus).

Vetachtige stoffen en cholesterol kunnen een lichtgrijze of blauwe ring rond de rand van het hoornvlies of arcus senilis creëren naarmate mensen ouder worden. Deze aandoening komt vaak voor en niets om je zorgen over te maken op middelbare of oudere leeftijd. Maar als het in de kindertijd of vroege volwassenheid verschijnt, kan het wijzen op een hoog cholesterolgehalte of andere gezondheidsproblemen.

Hart-en vaatziekten behandelingen die de gezondheid van het oog verbeteren

Geneesmiddelen die hoge bloeddruk, hoog cholesterol en hartaandoeningen behandelen, worden momenteel onderzocht om oogziekten te behandelen die verband houden met hartaandoeningen.

Bloeddrukcontrole is gunstig voor het verminderen van het risico op oogziekte. In feite heeft de American Diabetes Association in zijn huidige positieverklaring opgenomen dat”Het verlagen van de bloeddruk de progressie van retinopathie bij mensen met diabetes type 2 vermindert.”

Een studie uit 2019 wees uit dat voor elke 20-punts toename van het totale cholesterol, het glaucoomrisico met 7% toenam. Dezelfde studie meldde dat het gebruik van statines, een veel voorkomende klasse van geneesmiddelen die worden gebruikt om een hoog cholesterolgehalte te verlagen, het risico op openhoekglaucoom verlaagt. Deze bevindingen suggereren dat het beheersen van het cholesterolgehalte het risico op glaucoom vermindert.

Veranderingen in levensstijl voor een betere gezondheid van ogen en hart

Deze eenvoudige maar effectieve veranderingen in levensstijl kunnen uw risico op oog- en hartaandoeningen verminderen:

  1. Rook niet – of als je momenteel rookt, bedenk dan een plan om te stoppen.

  2. Oefening – gedurende 30 tot 60 minuten per dag, voor een totaal van ten minste 150 minuten per week.

  3. Eet een gezond, voedzaam dieet – rijk aan groenten en fruit en laag in vetten.

  4. Let op je gewicht – obesitas verhoogt het risico op oog- en hartaandoeningen aanzienlijk.

  5. Behoud goede slaapgewoonten – de meeste volwassenen moeten minstens zeven uur per nacht slapen.

  6. Stressniveaus verlagen – stress ceen gevolg van extra gezondheidsproblemen en ongezonde copinggewoonten.

  7. Plan een screening met uw huisarts – voor de risicofactoren die hart- en oogaandoeningen veroorzaken, waaronder hoge bloeddruk, hoog cholesterol en diabetes.

Er is een duidelijk verband tussen de gezondheid van de ogen en de gezondheid van het hart. Jaarlijkse uitgebreide oogonderzoeken helpen ervoor te zorgen dat niet alleen uw ogen, maar ook uw hart gezond blijven.

LEES VOLGENDE: Bloedgroep kan uw risico op een oogziekte verhogen