Is dubbelzien een teken van een beroerte?

oudere man met diplopie (dubbelzien) na een beroerte

Dubbelzien (diplopie) kan optreden na een beroerte, dus het is erg belangrijk om een arts te raadplegen zodra u deze visuele stoornis ervaart, zelfs als dit uw enige symptoom is.

Er kunnen verschillende oorzaken zijn voor diplopie, maar dubbelzien na een beroerte komt meestal voort uit schade aan de zenuwen die helpen bij het beheersen van oogbewegingen. De zenuwen en spieren die de oogbewegingen regelen, zijn ook erg belangrijk om de ogen correct uitgelijnd te houden, en verkeerde uitlijning is wat meestal resulteert in dubbelzien na een beroerte.

De effecten van de zenuwbeschadiging kunnen variëren van enig verlies van controle over oogbewegingen tot een onvermogen om de ogen te bewegen. Met het begin van diplopie kan een persoon moeite hebben met activiteiten zoals autorijden, lezen, wandelen en andere dagelijkse activiteiten.

Verschillende andere soorten problemen met het gezichtsvermogen kunnen ook optreden na een beroerte. Ze kunnen worden veroorzaakt door schade aan de manier waarop de hersenen beelden verwerken of door schade aan de visuele paden van de ogen naar de hersenen.

Komt dubbelzien na een beroerte vaak voor?

Volgens de American Academy of Ophthalmology (AAO) is het gebruikelijk dat diplopie optreedt na een beroerte, samen met andere zichtproblemen die verband houden met oogbewegingen. De zenuwen die betrokken zijn bij oogbewegingen kunnen worden aangetast tijdens of na het geval van een beroerte, waardoor de oogspieren niet goed werken.

Naast dubbelzien kan dit van invloed zijn op het vermogen om bewegende objecten te volgen, de ogen van links naar rechts te bewegen (zoals voor lezen), de afstand nauwkeurig te beoordelen en de ogen stil te houden om scherp te stellen.

ZIE GERELATEERD: Oorzaken van plotseling of tijdelijk dubbelzien

Is dubbelzien na een beroerte permanent?

Beroertes beïnvloeden iedereen anders. Sommige mensen kunnen te maken krijgen met problemen met het gezichtsvermogen op de lange termijn, terwijl anderen binnen een kortere periode verbetering in hun herstel kunnen zien. Ongeacht de mate waarin het gezichtsvermogen wordt beïnvloed, is het belangrijk om regelmatig uitgebreide oogonderzoeken te hebben om te zorgen voor een passend zichtbeheer en / of verbetering na een gebeurtenis die zo ernstig is als een beroerte.

Hoe wordt dubbelzien behandeld na een beroerte?

Het beheersen van zichtproblemen zoals diplopie na een beroerte zal van persoon tot persoon verschillen, afhankelijk van de mate van gezichtsstoornissen en welk deel van de hersenen de beroerte heeft beïnvloed. Behandelingen voor dubbelzien zijn altijd afhankelijk van de onderliggende oorzaak van de diplopie. Visietherapie en regelmatige controles zullen waarschijnlijk nodig zijn om visuele nawerkingen van een beroerte aan te pakken.

Voor diplopie en andere problemen met het gezichtsvermogen van de oogbeweging veroorzaakt door een beroerte, kan revalidatie het volgende omvatten:

Visietherapie zoals die wordt gebruikt om scheelzien te behandelen, kan nuttig zijn bij het opnieuw trainen van de oogspieren en het verbeteren van de beweging en coördinatie van de ogen na een beroerte. Sommige oefeningen voor visietherapie kunnen het volgende omvatten:

  • Trackingoefeningen: het volgen van bewegingen van een object van de ene richting naar de andere, zoals een zwaaiende bal of een bewegende pen

  • Overgangsoefeningen: focussen op een object ver weg gevolgd door een object dichter bij de ogen

  • Computerprogramma’s of games

Hoe beïnvloedt een beroerte het gezichtsvermogen in het algemeen?

Diplopie (dubbelzien) is slechts een van de verschillende soorten beroerte-gerelateerde visusstoornissen, waaronder:

De manier waarop de hersenen beelden verwerken, kan ook worden beïnvloed door een beroerte. Dit kan leiden tot problemen met het gezichtsvermogen, zoals:

LEES VERDER: Monoculair dubbelzien & andere vormen van dubbelzien