Sensorische overbelasting: een gids voor mensen met slechtziendheid

Rijen felle gloeilampen aan een plafond die een visuele sensorische overbelasting veroorzaken

Het is overweldigend. Er stroomt te veel informatie binnen uit te veel bronnen. Je hebt zin om weg te rennen, maar je voelt je ook niet in staat om te bewegen.

Het is zintuiglijke overbelasting en het kan ons allemaal van tijd tot tijd overkomen. Als je last hebt van slechtziendheid of als je een degeneratieve oogziekte hebt, ben je niet immuun. In feite kan een geleidelijk verslechterend gezichtsvermogen stress veroorzaken en nog meer schade aanrichten.

Dit overzicht van sensorische overbelasting voor mensen met slechtziendheid zal u helpen begrijpen wat er aan de hand is en hoe ermee om te gaan. Je leert:

 • Hoe de symptomen van sensorische overbelasting te identificeren.

 • Waarom u de risico’s van informatie-overload moet begrijpen.

 • Hoe stress het verlies van het gezichtsvermogen en sensorische overbelasting beïnvloedt.

 • Waarom sommige mensen zich eerder overweldigd voelen.

 • Wat je kunt doen om met sensorische overbelasting om te gaan.

 • Waar te gaan om meer te leren over het omgaan met sensorische overbelasting.

Wat zijn de primaire symptomen van sensorische overbelasting?

Alle vijf de zintuigen spelen een rol bij sensorische overbelasting. De primaire symptomen van sensorische overbelasting kunnen daarom het beste worden geschetst op basis van het getroffen zintuig:

Zicht Felle, knipperende lichten in een stad of marktplaats
Smartphone- en tv-schermen
Intense videogames, tv-programma’s en films
Geluid Luide, intense muziek
Machines of mechanische processen
Drukte of schreeuwende stemmen
Ruiken Sigarettenrook
Industriële gassen
Voedsel dat wordt gekookt
Aanraken Videogame spelen; computer en touchscreen gebruik
Regen, wind of sterk weer
Ongewenst persoonlijk contact
Smaken Rijk voedsel dat zinnige herinneringen oproept
Pittige maaltijden die dorst opwekken
Bittere medicijnen

Het ervaren van te veel van deze stimuli tegelijkertijd kan sensorische overbelasting veroorzaken, waarvan de symptomen zijn:

 • Geagiteerd, boos of angstig.

 • Depressief of verdrietig.

 • Humeurig of prikkelbaar.

 • Eenzaam, geïsoleerd of vervreemd.

 • Over het algemeen overweldigd.

Als je een drang voelt om je in de kast te verstoppen of een vakantie van twee jaar van de wereld te nemen, dan ervaar je misschien zintuiglijke overbelasting.

Inzicht in wat er aan de hand is, kan je helpen erachter te komen wat je eraan kunt doen.

Informatie-overload: wat het is en waarom het belangrijk is

Je hersenen kunnen niet alles uit alle zintuiglijke bronnen tegelijk verwerken. Het moet zich richten op de belangrijkste dingen terwijl al het andere eruit filtert, vooral als je midden in een complexe taak zit.

Dit kan gevolgen hebben voor zaken als openbare veiligheid en besluitvorming.

Onderzoekers hebben dit effect gedocumenteerd in een concept dat perceptuele belastingstheorie wordt genoemd. Perceptuele belasting is het volume van de signalen die je krijgt van je vijf zintuigen. Hoe groter het volume, hoe zwaarder de belasting – en hoe groter de afname van verwerkingssignalen die niet direct relevant zijn voor een taak die u uitvoert.

Autorijden vereist bijvoorbeeld een bepaalde hoeveelheid aandacht of perceptuele belasting. Onderzoekers in een studie gebruikten een rijsimulator om te zien hoe een complexe taak zoals het parkeren van een auto de perceptie van bestuurders van dingen in de buurt, zoals dieren of mensen, beïnvloedde.

Het onderzoek, gepubliceerd in het tijdschrift Toegepaste Cognitieve Psychologie, bleek dat naarmate de perceptuele belasting van mensen zwaarder werd, ze minder snel een onverwacht dier of voetganger opmerkten. Dit illustreert een mogelijk risico op informatie-overload.

Een ander voorbeeld: Een studie in Grenzen in de psychologie vond een verband tussen perceptuele belasting en het vermogen van getuigen in een rechtszaak om zich nauwkeurig te herinneren wat ze zagen. “Gebeurtenissen met een hoge perceptuele belasting werden met minder nauwkeurigheid opgeroepen en deze herinneringen waren kneedbaarder, waarbij de herinnering sterk werd beïnvloed door leidende vragen,” concludeerden de auteurs.

Beide studies waren gebaseerd op experimenten in plaats van waarnemingen uit de echte wereld. Maar ze suggereren sterk de mogelijkheid dat een zware perceptuele belasting – een andere manier om sensorische overbelasting te beschrijven – kosten met zich mee kan brengen.

Het journaal Bedrijfsonderzoek publiceerde een uitputtend overzicht van de impact van information overload in de wereld van de handel. Het rapport merkte op dat de overdaad aan informatie mensen ongelukkig maakte in hun werk, waardoor kosten in de honderden miljarden dollars werden geclaimd.

Dus, als je voelt je overweldigd, je bent niet de enige. Sensorische overbelasting is echt en het is alomtegenwoordig.

Bovendien veroorzaakt sensorische overbelasting stress die een directe impact kan hebben op het welzijn van mensen met slechtziendheid.

Hoe zijn gezichtsverlies, stress en sensorische overbelasting met elkaar verbonden?

Sensorische overbelasting kan een stressreactie veroorzaken die je lichaam in de vecht-of-vluchtmodus zet. Deze reactie evolueerde in de loop van miljoenen jaren en hielp onze voorouders conflicten met roofdieren en andere mensen die concurreerden om voedsel en hulpbronnen te overleven.

In de 21e eeuw zetten zwaailichten, luidruchtige menigten, vlammenoorlogen op sociale media en talloze andere bijdragen aan sensorische overbelasting onze stressreceptoren af. Overweeg nu de stressniveaus van het leren dat je een oogziekte hebt die blindheid kan veroorzaken.

Het vooruitzicht om je gezichtsvermogen te verliezen zal ongetwijfeld angst, angst en zorgen veroorzaken, die overweldigend kunnen zijn als je al overspannen bent.

Bovendien kan stress, een veel voorkomende reactie op sensorische overbelasting, uw gezichtsverlies ook erger maken. Hoe kan dat?

EPMA Tijdschrift, een onderzoekspublicatie die zich richt op voorspellende, preventieve en gepersonaliseerde geneeskunde, behandelde deze vraag in een artikel uit 2018. Schade aan het netvlies, de oogzenuw of de hersenen maken het moeilijker om te lezen, gezichten te herkennen en een baan vast te houden. De spanning van het worstelen om deze normaal eenvoudige dagelijkse taken uit te voeren, kan de zintuigen gemakkelijk overweldigen en als te veel aanvoelen.

Bovendien, als de schade erger wordt en waarschijnlijk zal eindigen in blindheid, zullen mentale stress samen met depressie en eenzaamheid waarschijnlijk elke reeds bestaande angst verergeren.  In het licht van deze problemen hebben de auteurs van het artikel een provocerende hypothese opgesteld: “Hoewel langdurige mentale stress duidelijk een gevolg is van verlies van het gezichtsvermogen, kan het de situatie ook verergeren.”

Dat wil zeggen, weten dat je je zicht verliest, kan het proces zelfs versnellen. Als alternatief zijn er aanwijzingen dat therapieën kunnen helpen. De auteurs citeerden ook een geval waarin een vrouw het grootste deel van haar gezichtsvermogen verloor na een traumatisch incident in haar leven. Therapieën, waaronder counseling, wisselstroomstimulatie, ontspanning en oogyoga, leverden opmerkelijke verbeteringen op.

De onderzoekers gaven toe dat de oorzaak-en-gevolgrelatie tussen verlies van het gezichtsvermogen en stress niet onomstotelijk is bewezen. Maar ze bouwen wel een overtuigende case op deze punten:

 • De ogen sluiten rechtstreeks aan op het centrale zenuwstelsel en de bloedsomloop.

 • Stress kan onmiddellijke reacties in deze systemen veroorzaken (samen met het immuunsysteem).

 • Stress heeft dus waarschijnlijk een impact op het functioneren van het zichtsysteem op de lange termijn.

De auteurs merken op dat mensen met verschillende persoonlijkheidstypen verschillend reageren op stress, waardoor variabele implicaties voor de gezondheid van het oog worden gevormd.

Waarom sommige mensen meer kans hebben om sensorische overbelasting te voelen

Sommige mensen zijn gewoon meer gevoeligletterlijk. Ze voelen en reageren intenser op dingen dan anderen. Sommigen raken zelfs geagiteerd door harde geluiden of plotselinge veranderingen in hun omgeving. Dit gebeurt zowel bij kinderen als bij volwassenen.

Experts op het gebied van menselijk gedrag en persoonlijkheden verdelen deze eigenschappen in twee categorieën:

 • Sensorische verwerkingsgevoeligheid (SPS), waarbij mensen genetisch gecodeerd zijn om meer sensorische informatie te absorberen en vaak sterk reageren op stimuli.

 • Sensorische verwerkingsstoornis (SPD), waarbij mensen (vooral kinderen) extreme reacties vertonen op specifieke zintuiglijke prikkels.

Elk van deze persoonlijkheidstypen is gevoelig voor sensorische overbelasting.

Sensorische verwerkingsgevoeligheid

Elaine N. Aron, PhD, een expert op het gebied van hooggevoelige persoonlijkheden, heeft een reeks boeken geschreven over mensen die dingen intenser voelen dan de rest van de bevolking. Deze mensen hebben SPS en vormen ongeveer 20% van de menselijke bevolking, volgens haar onderzoek.

De website van Aron heeft een test van 27 kenmerken van mensen met sensorische verwerkingsgevoeligheid. U kunt een vakje naast een kenmerk aanvinken als dit op u van toepassing is. Voorbeelden:

 • “Ik merk dat ik me tijdens drukke dagen moet terugtrekken, in bed of in een verduisterde kamer of een andere plek waar ik wat privacy en verlichting van stimulatie kan hebben.”

 • “Ik word ongemakkelijk gemaakt door harde geluiden.”

 • “Ik erger me eraan als mensen me te veel dingen tegelijk proberen te laten doen.”

 • “Ik merk en geniet van delicate of fijne geuren, smaken, geluiden, kunstwerken.”

Hoe meer vakjes je aanvinkt, hoe groter de kans dat je een hoogsensitief persoon bent.

Er is geen winnende of verliezende scerts op de quiz van Aron. Als u op meer dan 14 vakjes klikt, bent u mogelijk zeer gevoelig. Dat kan sterke voordelen hebben: je kunt diep consciëntieus zijn over de gevoelens van andere mensen. Misschien waardeer je kunst en cultuur in een diepte die de meeste mensen ontgaat.

Aron zegt dat hoogsensitieve mensen meer kans hebben op sensorische overbelasting. Maar hun verwerking van sensaties is duidelijk anders dan die met een sensorische verwerkingsstoornis.

Sensorische verwerkingsstoornis

De volgende scenario’s worden beschreven in een artikel gepubliceerd in de Universiteit van Californië, San Francisco UCSF Magazine schets een levendig beeld van sensorische verwerkingsstoornis, die vaak van toepassing is op kinderen, maar mensen hun hele leven kan beïnvloeden.

De kinderen reageerden hysterisch op alledaagse dingen zoals een gitarist in een metro of een weids uitzicht vanuit het raam van hun woonkamer. Het gevoel van een bepaalde stof dreef hen tot afleiding.

Maar wat gebeurt er precies in deze gevallen? De website van de American Academy of Family Physicians heeft een schat aan inzichten. Symptomen van sensorische verwerkingsstoornis bij kinderen zijn bijvoorbeeld:

 • Kleding voelt krassend of jeukend aan.

 • Lichten lijken te fel en geluiden zijn te hard.

 • Bepaalde voedseltexturen veroorzaken een kokhalsreflex.

 • Spelen op schommels brengt angst of ongerustheid met zich mee.

Wetenschappers zijn verbijsterd over wat dit gedrag veroorzaakt, waardoor het functioneel onmogelijk is om sensorische verwerkingsstoornissen te voorkomen.

Maar artsen en therapeuten kunnen helpen bij de behandeling van de symptomen van SPD door patiënten of zorgverleners dingen te laten doen zoals het beheersen van blootstelling aan omgevingen en gebeurtenissen die sterke reacties veroorzaken. Ook is er ergotherapie om mensen met SPD te helpen emotionele reacties terug te draaien voordat ze overweldigend worden.

Als je slechtziend bent, kun je al last hebben van de effecten van stress en angst. Het is dus veilig om aan te nemen dat als je ook tot degenen behoort die SPS of SPD hebben, je waarschijnlijk extra hulp nodig hebt.

De beste route is om een arts en een therapeut te raadplegen om te bepalen waar u staat op het gevoeligheidsspectrum. Vervolgens moet u beginnen met het vinden van tactieken om uw risico op sensorische overbelasting te verminderen.

ZIE GERELATEERD: Uw slechtziend kind voorbereiden op school

Hoe de impact van sensorische overbelasting te verminderen

De American Academy of Ophthalmology adviseert om te beginnen met je digitale apparaten. De AAO zegt dat als je je overweldigd voelt, een digitale detox kan helpen het volume lager te zetten. Detoxen betekent:

 • Bewust minder tijd doorbrengen op je computer, smartphone, tablet of ander digitaal apparaat.

 • Apps laden die u helpen ontspannen, gefocust blijven en afleidingen vermijden wanneer u digitale apparaten moet gebruiken.

Psychologie vandaag heeft ook manieren voorgesteld om ervaringen die sensorische overbelasting veroorzaken te confronteren. Onder hun advies:

 • Mediteer minstens 20 minuten per dag.

 • Gebruik mindfulness-technieken om overprikkeling te beheersen.

 • Verminder rommel in uw omgeving. Een rommelig kantoor of huis kan bijdragen aan zintuiglijke overbelasting.

EPMA Tijdschrift, die de diepgaande studie over de impact van stress op verlies van het gezichtsvermogen publiceerde, wees op onderzoek dat de voordelen van yoga, meditatie en mindfulness-training documenteert. De studie beval meer bewezen stressreductietactieken aan, waaronder:

 • Muziektherapie. Bepaalde ritmes verbeteren de hartfunctie en genereren meetbare ontspanningsreacties. Klassieke muziek is rustgevender dan rock-‘n-roll.

 • Coping strategieën. Het ontwikkelen van een meer optimistische kijk en het omgaan met woede kan helpen de effecten van stress te verminderen.

 • Sociale steun. Gewoon samenkomen met familie, vrienden en collega’s kan ervoor zorgen dat je je beter voelt.

ZIE GERELATEERD: Digital Detox: Daag je kind uit om 24 uur zonder schermtijd te proberen

Doen wat nodig is om sensorische overbelasting te verminderen

Als je slechtziend bent, zul je zeker angst en stress voelen – vooral als je altijd een normaal gezichtsvermogen hebt gehad en het nu verliest.

Je hoeft dit niet alleen te doorstaan. Praat om te beginnen met je oogarts over de stress die je doorstaat. Het is niet nodig om een afwijzende reactie als “Nou, je wordt blind. Wen er maar aan.”

Naast het praten met een vertrouwde oogzorgprofessional, overweeg dan om een therapeut te vinden. Een ervaren counselor kan u helpen sensorische overbelasting te temmen en te doen wat goed is om uw visuele gezondheid te beschermen zonder uw algehele welzijn op te offeren.

Nuttige links op sensory overbelasting

Graaf dieper door deze artikelen en websites te bekijken waarnaar hierboven wordt verwezen:

Stress en verlies van het gezichtsvermogen

Gevoeligheidskenmerken

Overdaad aan informatie

Vermindering van de perceptuele belasting