Wat is een secundaire cataract?

Soms ervaren mensen die hun gezichtsvermogen met succes hebben hersteld met cataractchirurgie een tweede afname van hun gezichtsvermogen enkele weken of maanden na hun cataractprocedure.

In deze gevallen maken mensen zich soms zorgen dat hun cataract ’terug is gegroeid’.

Uitleggen wat dit verlies van het gezichtsvermogen veroorzaakt, vereist een korte bespreking van de ooganatomie en cataractchirurgie:

https://i0.wp.com/www.brilopjehoofd.nl/wp-content/uploads/2022/12/Wat-is-een-secundaire-cataract.jpg?w=900&ssl=1

Een YAG-capsulotomie om een secundaire cataract te behandelen duurt slechts een paar minuten en hoeft meestal nooit te worden herhaald.

De kristallijne lens van het oog is ingesloten in een helder membraan dat de lenscapsule wordt genoemd. Een aanzienlijk deel van het lenskapsel dat zich voor de lens bevindt, wordt tijdens een cataractoperatie verwijderd om de chirurg in staat te stellen toegang te krijgen tot de troebele lens (de cataract), deze op te breken, te verwijderen en te vervangen door een heldere intraoculaire lens (IOL).

Het achterste deel van het lenskapsel (het deel achter de lens) wordt intact gelaten tijdens cataractchirurgie en de IOL wordt er direct voor geïmplanteerd.

Bij een klein percentage van de mensen die een staaroperatie ondergaan, wordt de achterste lenscapsule enkele maanden of zelfs jaren na de operatie troebel. De medische term hiervoor is posterieure kapselopacificatie (PCO). Andere veelgebruikte termen voor PCO zijn secundaire cataract of after-cataract.

Het gezichtsvermogen dat verloren is gegaan door een secundaire cataract kan worden hersteld met een procedure die een YAG-lasercapsulotomie wordt genoemd. In deze procedure op kantoor gebruikt uw chirurg een gespecialiseerde laser om een duidelijk “venster” in de achterste lenscapsule te creëren, waardoor de gezichtsscherpte snel wordt hersteld. De YAG-capsulotomie duurt slechts enkele minuten en hoeft meestal nooit te worden herhaald.