Adie’s pupil: Oorzaken, symptomen en behandelingen

Thuis
Voorwaarden | Adie’s leerling

Wat is Adie’s tonic pupil?

Adie’s tonische pupil, ook bekend als het syndroom van Adie, is een aandoening van het zenuwstelsel die ongelijke pupilgroottes (anisocorie) en een langzame reactie op licht in het aangedane oog of, minder vaak, ogen kan veroorzaken. Het syndroom van Adie komt het meest voor bij vrouwen van 20 tot 40 jaar oud.

Als u een pupil heeft die groter is dan de andere, moet uw oogarts mogelijk een onderzoek doen om te controleren op de tonische pupil van Adie.

Normale pupilgrootte varieert van 2,0 tot 4,0 millimeter bij fel licht en 4,0 tot 8,0 millimeter in het donker. Er zijn veel oorzaken van verwijde pupillen (pupillen die groter zijn dan normaal) waaronder oogletsel, medicijnen, recreatieve drugs en aandoeningen zoals de pupil van Adie.

In 80% van de gevallen is de tonische pupil van Adie unilateraal, wat betekent dat het slechts één oog treft, wat resulteert in anisocorie. Maar de aandoening kan ook bilateraal zijn en beide ogen aantasten.

Veel andere aandoeningen dan de pupil van Adie kunnen anisocorie veroorzaken. Een patiënt kan pupillen van verschillende groottes hebben die beide normaal reageren op licht. Deze aandoening, bekend als eenvoudige anisocorie, kan vanzelf verdwijnen.

Adie’s tonische pupil symptomen

De pupillen in de ogen worden normaal gesproken groter (verwijden) bij gedimd licht en worden kleiner (vernauwen) bij fel licht. Dit gebeurt zodat de pupil de hoeveelheid licht die het oog binnenkomt kan regelen voor een beter zicht.

Het belangrijkste teken van Adie’s tonische pupil is een pupil die groter lijkt dan de andere pupil en niet veel kleiner wordt als reactie op licht.

Er zijn andere ooggerelateerde en niet-ooggerelateerde symptomen van Adie’s tonische pupil. Symptomen van Adie’s pupil kunnen zijn:

 • Wazig zicht

 • Moeite met lezen of het uitvoeren van andere taken van dichtbij

 • Hoofdpijn

 • Gevoeligheid voor licht (fotofobie)

 • Problemen met diepe peesreflexen wanneer een arts tijdens een neurologisch onderzoek met een hamer op verschillende delen van het lichaam tikt

Deze symptomen kunnen ook worden veroorzaakt door vele andere oog- en gezondheidsproblemen. Het is belangrijk om uw oogarts te raadplegen als u een verandering in de grootte van een pupil opmerkt of onverwachte problemen met uw gezichtsvermogen heeft.

ZIE GERELATEERD: Marcus Gunn pupil (RAPD): Oorzaken, typen, tekenen en behandeling

Adie’s tonische pupil versus het syndroom van Adie

Adie’s tonische pupil is een aandoening die bekend staat onder verschillende termen. Sommige mensen kunnen verwijzen naar de aandoening als tonische pupil of Adie’s pupil syndroom. Adie’s tonic pupil is ook bekend als:

 • Adie’s leerling

 • Syndroom van Adie

 • Holmes-Adie Syndroom

 • Tonische pupil syndroom

De term syndroom van Adie kan vaker worden gebruikt wanneer zowel de pupil als de diepe peesreflexen worden aangetast. De term Adie’s tonische pupil kan vaker worden gebruikt wanneer alleen de pupil wordt beïnvloed.

Wat veroorzaakt de pupil van Adie?

Artsen weten niet precies wat de oorzaak is van Adie’s tonische pupil. De aandoening treedt op als gevolg van schade aan een bundel zenuwcellen achter het oog die de pupil bestuurt. Veel gevallen van tonische pupil zijn idiopathisch, wat betekent dat er geen bekende oorzaak is.

Mogelijke oorzaken van tonische pupil zijn:

 • Auto-immuunproblemen (het lichaam valt zijn eigen weefsels aan)

 • Bacteriële of virale infectie (ontsteking beschadigt de zenuwen in het oog)

 • Complicaties van een operatie

 • Oogtrauma

 • Tumoren

In sommige zeldzame gevallen kan het syndroom van Adie genetisch zijn. Erfelijke gevallen van het syndroom van Adie lijken een autosomaal dominant patroon te volgen. Dit betekent dat het erven van slechts één kopie van een genetische mutatie de aandoening kan veroorzaken.

Wordt de pupil van Adie veroorzaakt door COVID-19?

Er is geen duidelijk verband tussen de tonische pupil van Adie en COVID-19. COVID-19 kan echter bij sommige patiënten neurologische symptomen veroorzaken.

Een casestudy van maart 2021 in een oogdagboek besprak een patiënt die de pupil van Adie ontwikkelde na COVID-19. De 36-jarige had wazig zicht, een vergrote pupil en gevoeligheid voor licht. Ze werd gediagnosticeerd met het syndroom van Adie.

Dat betekent niet dat COVID-19 de pupil van Adie veroorzaakt. Er is veel meer onderzoek nodig om de neurologische effecten van COVID-19 te begrijpen, inclusief een mogelijke link met de tonische pupil van Adie.

Adie’s tonische pupilbehandeling

Er zijn weinig behandelingen voor Adie’s tonic pupil. De meeste behandelingen richten zich op het beheersen van de symptomen. Uw oogarts kan bijvoorbeeld voorschrijven:

 • Bril voor wazig zicht

 • Getinte bril voor lichtgevoeligheid

 • Oogdruppels om verblinding te verminderen en lichtgevoeligheid

Er is lopend onderzoek naar de behandeling van Adie’s tonische pupil, dus patiënten willen misschien ClinicalTrials.gov bezoeken en hun oogarts vragen naar klinische onderzoeken voor het syndroom van Adie.

Hoe wordt de diagnose Adie’s tonische pupil gesteld?

Een arts zal een lichamelijk onderzoek doen, de patiënt vragen stellen en een verwijzing maken naar een oogarts voor een uitgebreid oogonderzoek.

Een oogarts kan een pilocarpinetest doen voor de tonische pupil van Adie. Om de test uit te voeren, plaatst de arts verdunde pilocarpinedruppels in het aangedane oog. Een tonische pupil zal reageren door kleiner te worden, terwijl een normale pupil dat niet zal doen.

De oogarts kan ook:

 • Kijk naar de afmetingen van beide pupillen in licht en duisternis

 • Bekijk hoe de leerling reageert op het focussen op een close-uptaak

 • Onderzoek de ogen met behulp van een spleetlamp voor vergroting

Met een spleetlamp kan de oogarts zien of een pupil misvormd lijkt, wat een teken is van de pupil van Adie. Ze kunnen ook opmerken dat de iris van het oog samentrekt op een manier die vergelijkbaar is met de bewegingen van een worm.

Een arts moet mogelijk een differentiële diagnose stellen – dat wil zeggen, bepalen of de patiënt de tonische pupil van Adie heeft of een andere aandoening die vergelijkbare symptomen kan veroorzaken. Aandoeningen die vergelijkbare tekenen en symptomen kunnen hebben, zijn: botulisme, verlamming van de derde aangezichtszenuw, Guillain-Barre-syndroom, het syndroom van Horner en multiple sclerose (MS).

Hoe lang houdt Adie’s tonic pupil het vol? Hoewel de prognose goed is, gaat de pupil van Adie meestal niet weg. De pupil kan in de loop van de tijd kleiner worden, maar krijgt meestal niet het vermogen om normaal op licht te reageren.

Raadpleeg regelmatig uw oogarts

Zorg ervoor dat u uw oogarts raadpleegt voor regelmatige oogonderzoeken. Dit helpt om uw zicht scherp te houden en stelt uw arts in staat om tekenen van ooggezondheidsproblemen te herkennen. Als u toe bent aan een oogonderzoek, bel dan vandaag nog uw oogzorgprofessional.

LEES VERDER: Kikkervisje leerlingen