Is Keratoconus genetisch?

Er is nog veel onbekend over wat de oorzaak is van de verzwakking en verdunning van het hoornvlies dat kenmerkend is voor keratoconus.

Het lijkt erop dat keratoconus deels erfelijk (genetisch) van oorsprong is, maar dat ook bepaalde omgevings- en gedragsfactoren een rol spelen. Dit worden epigenetische factoren genoemd.

Met andere woorden, een persoon kan genetische factoren hebben die hem een groter risico op keratoconus geven, maar de ziekte kan niet voorkomen tenzij bepaalde epigenetische factoren ook betrokken zijn.

De belangrijkste epigenetische factoren geassocieerd met keratoconus zijn oogwrijven, contactlenstrauma en blootstelling aan ultraviolette (UV) straling.

In plaats van te worden veroorzaakt door een enkele genmutatie, geloven onderzoekers dat keratoconus een complexe ziekte is die de interactie van meerdere genetische en epigenetische factoren met zich meebrengt.