Kan cataractchirurgie lui oog corrigeren?

Lui oog – ook wel amblyopie genoemd – is een stoornis in de ontwikkeling van het gezichtsvermogen waarbij een oog niet in staat is om normale gezichtsscherpte te bereiken, zelfs met een bril of contactlenzen, ondanks geen duidelijk oogletsel of ziekte.

Amblyopie begint meestal in de kindertijd of vroege kindertijd en komt over het algemeen slechts in één oog voor; maar in sommige gevallen kunnen beide ogen worden aangetast. De meest voorkomende oorzaak van lui oog is een ooguitlijningsprobleem dat scheelzien wordt genoemd – verkeerde uitlijning van de ogen die voorkomt dat beide ogen gelijk worden gebruikt.

https://i0.wp.com/www.brilopjehoofd.nl/wp-content/uploads/2022/12/Kan-cataractchirurgie-lui-oog-corrigeren.jpg?w=900&ssl=1

De primaire oorzaak van lui oog is scheelzien. In sommige gevallen is de verkeerde uitlijning van de ogen nauwelijks merkbaar voor anderen. Maar lui oog heeft wel invloed op het gezichtsvermogen.

Congenitale cataracten kunnen ook amblyopie veroorzaken. Het uitvoeren van cataractchirurgie bij een jong kind met aangeboren staar kan vaak de amblyopie volledig corrigeren of op zijn minst de gezichtsscherpte van het aangedane oog (en) aanzienlijk verbeteren.

Hoe ouder een persoon met amblyopie wordt, hoe minder waarschijnlijk het is dat cataractchirurgie het gezichtsvermogen in een lui oog volledig zal herstellen. Maar het is mogelijk dat er na de operatie een merkbare verbetering van het gezichtsvermogen in een amblyopisch oog is. Het hangt af van hoeveel van de visuele beperking in het aangedane oog te wijten is aan amblyopie en hoeveel te wijten is aan de cataract.

Recente studies naar de plasticiteit van het menselijk brein hebben gesuggereerd dat visietherapie, scheelzienchirurgie en andere maatregelen (waaronder cataractchirurgie) mogelijk enige verbetering kunnen aanbrengen in de gezichtsscherpte van een amblyopisch oog bij volwassenen. Toch is vroege interventie in de kindertijd veel effectiever in het verbeteren van het gezichtsvermogen in een lui oog.