Kan cataractchirurgie worden vernieuwd?

Cataractchirurgie kan niet worden teruggedraaid, omdat de troebele natuurlijke lens van het oog tijdens een cataractprocedure wordt verwijderd en niet opnieuw kan worden geplaatst.

Maar als er een probleem is met de intraoculaire lens (IOL) die tijdens uw procedure wordt gebruikt of als zich een ander type cataractoperatiecomplicatie ontwikkelt, kunnen bepaalde aspecten van de operatie worden aangepast of opnieuw worden uitgevoerd. Dit omvat het herpositioneren van de IOL of het verwijderen en vervangen door een andere lens.

Als bijvoorbeeld een multifocale IOL wordt geïmplanteerd om presbyopie te corrigeren en het biedt geen adequaat zicht in de buurt of het veroorzaakt halo’s of andere zichtproblemen, kan het worden verwijderd en vervangen door een andere presbyopie-corrigerende IOL of een conventionele IOL met één visie.

Cataractchirurgie is een van de veiligste en meest uitgevoerde chirurgische procedures in de Verenigde Staten. De noodzaak om een cataractprocedure te herzien is zeldzaam.