Myopische maculaire degeneratie: oorzaken, symptomen en prognose

Thuis
Voorwaarden
Refractiefouten | Bijziende maculaire degeneratie

man die een oogonderzoek krijgt om te controleren op bijziende maculaire degeneratie

Wat is bijziende maculaire degeneratie (MMD)?

Myopische maculaire degeneratie (MMD) is schade aan de macula die optreedt bij pathologische bijziendheid. Pathologische bijziendheid is te wijten aan progressieve, abnormale verlenging van de oogbol. Dit resulteert in degeneratieve veranderingen aan de achterkant van het oog. Myopische maculaire degeneratie kan leiden tot onomkeerbaar verlies van het gezichtsvermogen.

Wat zijn de symptomen van bijziende maculaire degeneratie?

De macula bevindt zich in het centrale deel van het netvlies. Het biedt onze scherpste centrale visie. Schade aan de macula kan ervoor zorgen dat individuen symptomen ervaren zoals:

https://cdn.allaboutvision.com/pathological-myopia-graphic.gif

Bijziende maculopathie is wereldwijd een belangrijke oorzaak van slechtziendheid. Het kan leiden tot permanente slechtziendheid en blindheid. Een recente studie wees uit dat volwassenen met hoge bijziendheid en bijziende maculaire degeneratie ook gezichtsveldverlies kunnen ervaren.

Myopische maculaire degeneratie komt voor bij pathologische bijziendheid. Dit is bijziendheid die gepaard gaat met degeneratieve veranderingen in de achterkant van het oog. Deze veranderingen zijn te wijten aan rek van de oogbol, wat leidt tot overrekking en verdunning van het netvlies, het vaatvlies en de sclera.

Andere degeneratieve veranderingen aan de achterkant van het oog treden ook op bij MMD. Deze omvatten een verhoogd risico op netvliesloslating, retinale tranen en posterieure glasvochtloslating. Als een plotseling begin van drijvers of knipperende lichten of een donker gordijn over je zicht wordt opgemerkt, neem contact op met een arts onmiddellijk. Dit kan een teken zijn van een netvliesloslating en is een noodsituatie.

Wat veroorzaakt bijziende maculaire degeneratie?

De overbelasting en verdunning van het netvlies die optreedt bij pathologische bijziendheid zorgt ervoor dat de cellen van het netvlies langzaam afsterven of atrofiëren. Wanneer dit gebeurt bij de macula, leidt dit tot bijziende maculaire degeneratie.

Choroïdale neovascularisatie kan ook optreden bij de macula. Dit is de vorming van abnormale, lekkende bloedvaten als gevolg van dunner worden en atrofie. Wanneer diepere lagen van het netvlies beginnen te barsten en atrofiëren, kan dit leiden tot bloedingen bij de macula.

Twee belangrijke factoren dragen bij aan pathologische bijziendheid en kunnen leiden tot MMD:

 • Rek van de oogbol – Een toename van de axiale lengte van de oogbol (afstand van de voorkant van het oog tot de achterkant van het oog).

 • Aanwezigheid van posterieure stafylokooma – Wanneer de sclera dunner wordt en uitpuilt, resulteert dit in vervormingen in het bovenliggende netvlies.

Hoe diagnosticeren en behandelen artsen bijziende maculaire degeneratie?

Een oogarts zal een verwijd oogonderzoek uitvoeren om de achterkant van het oog te bekijken. Dit stelt hen in staat om te zoeken naar klinische tekenen van pathologische bijziendheid die vaak gepaard gaan met MMD. Deze tekenen omvatten:

 • Posterieure stafyloma – Dit kan gebeuren wanneer de sclera dunner wordt en uitpuilt. Het veroorzaakt vervormingen in het bovenliggende netvlies. Posterieure stafylokooma is een van de belangrijkste factoren die de ontwikkeling van MMD kunnen veroorzaken.

 • Peripapillaire atrofie – Dit is verslechtering en verdunning rond de oogzenuw.

 • Chorioretinale atrofie –Dit is het gevolg van een netvlies dat is uitgedund tot de mate dat retinale cellen zijn begonnen af te sterven.

 • Choroïdale neovascularisatie (CNV) – Dit zijn abnormale, lekkende bloedvaten die vanuit het vaatvlies op het netvlies groeien.

 • Lakscheuren – Dit zijn breuken in het membraan tussen het vaatvlies (bloedvatlaag) en het netvlies. Ze kunnen leiden tot retinale bloeding (bloeding).

 • Fuchs spots – Dit zijn littekens bij de macula van CNV die ontbrekende vlekken in het centrale zicht veroorzaken.

Het gebruik van optische coherentietomografie (OCT) stelt oogartsen in staat om structurele veranderingen te identificeren, zoals maculopathie, veroorzaakt door pathologische bijziendheid.

De huidige behandelingen richten zich op het minimaliseren van de groei van nieuwe lekkende bloedvaten. Dit kan helpen om onomkeerbaar verlies van het gezichtsvermogen te voorkomen. Een persoon kan injecties krijgen in het oog van een geneesmiddel dat de groei van abnormale bloedvaten vermindert. Dit staat bekend als anti-VEGF-therapie.

Fotodynamische therapie is een procedure met behulp van een laser en een speciaal medicijn om lekkende, abnormale bloedvaten af te sluiten. Het kan ook worden gebruikt om neovascularisatie van het netvlies te behandelen.

Vitreoretinale chirurgie is een chirurgische ingreep. Het kan performed om tractie bij de macula te verlichten.

Ik heb bijziendheid – krijg ik myopische maculaire degeneratie?

Het kan alarmerend zijn om te leren dat bijziendheid kan leiden tot een zichtbedreigende aandoening zoals bijziende maculaire degeneratie. Het is belangrijk om te begrijpen dat deze aandoening ongewoon is. Het is ook niet te wijten aan de brekingsfout zelf. Het is een complicatie van een bepaalde type van bijziendheid.

Om een beter begrip te krijgen van welk type bijziendheid het risico op bijziende maculaire degeneratie verhoogt, is een kort overzicht van de soorten bijziendheid nuttig:

Ernst van bijziendheid

Bijziendheid

Bij bijziendheid worden lichtstralen die de ogen binnenkomen gericht op een punt voor het netvlies. Dit resulteert in wazig zicht op afstand.

Onderzoekers hebben ontdekt dat het risico op het ontwikkelen van bijziendheid toeneemt met:

De bijziendheid van de meeste mensen stabiliseert rond de leeftijd van 20 jaar. Hoewel de bijziendheid van sommige mensen zich voorbij deze leeftijd blijft ontwikkelen. Een alarmerende wereldwijde trend is een toenemende prevalentie van bijziendheid.

Wetenschappers verwachten dat over 30 jaar ongeveer 50% van de wereldbevolking bijziend zal zijn. Volgens de American Optometric Association treft bijziendheid momenteel een op de drie Amerikanen.

Lage bijziendheid

Lage bijziendheid wordt beschouwd als een brekingsfout onder -3,00 dioptrieën.

Mensen met een lage bijziendheid hebben geen hoog risico op bijziende maculaire degeneratie. De prevalentie van pathologische bijziendheid (wat kan leiden tot MMD) ligt tussen 1% en 19% voor lage bijzienden.

Matige bijziendheid

Dit verwijst over het algemeen naar een brekingsfout die tussen lage en hoge bijziendheid ligt. Met andere woorden boven –3,00 D maar onder –6,00 D.

Hoge bijziendheid

Wanneer iemands bijziendheid vordert tot het punt dat ze een recept van -6,00 D of hoger nodig hebben, hebben ze een hoge bijziendheid ontwikkeld. Mensen met een hoge bijziendheid hebben geen risico op slechtziendheid door de brekingsfout.

Hoge bijziendheid is een zorg omdat het leidt tot een hogere kans op het ontwikkelen van pathologische bijziendheid. Dit kan leiden tot aandoeningen zoals bijziende maculaire degeneratie.

Typisch, hoe jonger iemand is wanneer ze bijziendheid ontwikkelen, hoe groter de kans dat ze later in het leven een hoge bijziendheid hebben. Hoge bijziendheid kan ook het risico op netvliesloslating en netvliestranen verhogen. Vroeg begin van bepaalde cataracten en bepaalde soorten glaucoom zijn ook risicofactoren. Bovendien is het risico op posterieure glasvochtloslating en optische neuropathie verhoogd.

Oorzaken van bijziendheid

Refractieve bijziendheid

Refractieve bijziendheid is te wijten aan een hoornvlies of lens die te steil gebogen is. Het kan ook te wijten zijn aan het feit dat de lens te dicht bij het hoornvlies staat.

Axiale bijziendheid

Axiale bijziendheid is het gevolg van het feit dat de oogbol te lang is ten opzichte van de focuskracht van het oog. Het is de meest voorkomende vorm van bijziendheid bij kinderen. Naarmate de oogbol langer wordt, rekt deze het weefsel in de achterkant van het oog uit. Dit type bijziendheid wordt geassocieerd met dunner worden en degeneratie van het netvlies dat leidt tot MMD.

Het is mogelijk om een combinatie van beide soorten bijziendheid te hebben.

Progressieve en pathologische bijziendheid

Progressieve bijziendheid

Bij sommige mensen blijft bijziendheid elk jaar hoger worden (vooruitgang). Dit wordt progressieve bijziendheid genoemd. Het is belangrijk om progressieve bijziendheid niet te verwarren met pathologische bijziendheid.

Progressieve bijziendheid verwijst naar een toename van refractiefouten gedurende een relatief korte periode.

Pathologische bijziendheid (ook bekend als degeneratieve bijziendheid)

Pathologische bijziendheid oorzaken structurele veranderingen aan de achterkant van het oog die kan leiden tot bijziende maculaire degeneratie. Overmatige verlenging van de oogbol leidt ook tot andere degeneratieve veranderingen aan de achterkant van het oog. Deze omvatten netvliesloslating en retinale tranen.

Pathologische bijziendheid is een van de belangrijkste oorzaken van blindheid in de wereld. Het treft tot 3% van de wereldbevolking. In de Verenigde Staten is pathologische bijziendheid de zevende belangrijkste oorzaak van juridische blindheid.

Ongeveer 40% van de personen met pathologische bijziendheid zal chorioretinale verdunning, atrofie en structurele veranderingen in bestaande littekens ervaren. Deze veranderingen aan de achterkant van het oog resulteren in visuele achteruitgang in de loop van de tijd.

Wetenschappers onderzoeken of de genen die verantwoordelijk zijn voor pathologische bijziendheid verschillen van de genen die verantwoordelijk zijn voor bijziendheid. Volgens het International Myopia Institute zijn omgevingsfactoren hoogstwaarschijnlijk de drijvende kracht achter veel voorkomende bijziendheid bij kinderen. Echter, extreme bijziendheid wordt waarschijnlijk veroorzaakt door andere factoren.

Dus hoe leidt bijziendheid tot bijziende maculaire degeneratie?

Iemand die axiale bijziendheid die in de loop van de tijd snel blijft evolueren progressieve bijziendheid. Een snel voortschrijdende brekingsfout kan leiden tot hoge bijziendheid.

Wanneer iemand een hoge bijziendheid heeft, hun risico op pathologische bijziendheid, de ontwikkeling van degeneratieve veranderingen in de achterkant van het oog als gevolg van bijziendheid, neemt toe. Schade aan de macula die vaak wordt gezien bij pathologische bijziendheid is bijziende maculaire degeneratie.

Hoe vaak komt bijziende maculaire degeneratie voor?

Over het algemeen is iemands risico op MMD geassocieerd met hun risico op pathologische bijziendheid. Dit risico neemt toe naarmate het bijziendheidsvoorschrift van een persoon toeneemt.

Het is belangrijk om te onthouden dat niet alle mensen met hoge bijziendheid pathologische bijziendheid zullen ontwikkelen. Het verhoogt alleen maar hun risico van het ontwikkelen ervan. Ook kunnen de complicaties geassocieerd met pathologische bijziendheid, zoals bijziende maculaire degeneratie, ook voorkomen in ogen die geen hoge bijziendheid hebben. Hoewel dit niet gebruikelijk is.

Volgens het International Myopia Institute is de prevalentie van pathologische bijziendheid bij kinderen en adolescenten laag. Deze prevalentie neemt toe met de leeftijd en de mate van bijziendheid. Kinderen die pathologische bijziendheid ontwikkelen, hebben een hoger risico op gezichtsbedreigende complicaties, zoals MMD, naarmate ze ouder worden.

Onderzoekers hebben ontdekt dat ongeveer 1% van de blanken pathologische bijziendheid heeft. De prevalentie van visuele beperking veroorzaakt door pathologische bijziendheid is 7%. Het risico op pathologische bijziendheid neemt toe met een hogere leeftijd. Hoge bijzienden van 40 jaar en ouder hebben een verhoogde prevalentie en ernst van veranderingen aan de achterkant van het oog.

Is leeftijdsgebonden maculaire degeneratie (AMD) hetzelfde als myopische maculaire degeneratie (MMD)?

Leeftijdsgebonden maculaire degeneratie (AMD) verschilt van bijziende maculaire degeneratie. AMD is degeneratie van de macula als gevolg van leeftijd. Het wordt dus gezien bij oudere mensen. Myopische maculaire degeneratie is degeneratie van de macula die een complicatie is van pathologische bijziendheid. MMD kan voorkomen bij jongere mensen.

De symptomen en het uiterlijk van bijziende maculaire degeneratie kunnen vergelijkbaar zijn met die van AMD bij oudere volwassenen. Maar MMD begint op een veel vroegere leeftijd.

Kun je bijziende maculaire degeneratie voorkomen?

Hoge bijziendheid kan het risico op pathologische bijziendheid en, als gevolg daarvan, bijziende maculaire degeneratie verhogen. Zoals eerder vermeld, hebben lage bijzienden ongeveer 1% tot 19% prevalentie van pathologische bijziendheid. Hoge bijzienden hebben een prevalentie van 50% tot 70%.

Daarom is het belangrijk om stappen te ondernemen om bijziendheid zoveel mogelijk te vertragen met bijziendheidsbestrijdingsstrategieën. Volgens een studie uit 2019, als bijziendheid wordt vertraagd door 1 dioptrie in de kindertijd, wordt het risico op pathologische bijziendheid met 40% verlaagd.

Verschillende strategieën zijn veelbelovend in klinische onderzoeken voor het vertragen van de progressie van bijziendheid. Deze omvatten:

 • Topische lage dosis atropine geïnfundeerd bij het slapengaan

 • Bijziendheid controle contactlenzen en brillen

 • Bifocale en multifocale toevoegingslenzen

 • Overnachting orthokeratologie

Een oogarts kan bijziendheid volgen en strategieën implementeren om de progressie ervan te vertragen.

Leven met bijziende maculaire degeneratie

Als u van uw arts een amslerrooster heeft gekregen om uw gezichtsvermogen te controleren, controleer dit dan dagelijks. Als er lijnen golvend uitzien, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.

Hulpmiddelen voor slechtziendheid

Specialisten op het gebied van slechtziendheid zijn oogartsen die zijn opgeleid om de visuele behoeften van personen met verminderde gezichtsscherpte te onderzoeken en te beheren. Deze artsen kunnen apparaten en middelen bieden om mensen te helpen die getroffen zijn door verlies van het gezichtsvermogen als gevolg van pathologische bijziendheid.

Optische correctie-opties

Voor mensen met een zeer hoge bijziendheid helpen lenzen met een hoge index en kleinere monturen om brillen op hoge sterkte lichter en aantrekkelijker te houden. Contactlenzen verminderen vervormingen en verbeteren het perifere zicht.

Leefwijze

Een gezonde levensstijl verbetert niet alleen de gezondheid van je lichaam, maar ook van je ogen. Bloedvatschade als gevolg van onderliggende aandoeningen, zoals diabetes en hoge bloeddruk, verhoogt het risico op oogziekten in het algemeen.

Enkele eenvoudige levensstijlkeuzes die helpen om de gezondheid van uw ogen te behouden, zijn:

 1. Niet doen rook Rokers hebben een hoger risico op maculaire degeneratie.

 2. Eet een gezond, voedzaam dieet Groene bladgroenten, fruit en vetarm voedsel.

 3. Oefening– 30 tot 60 minuten per dag, voor een totaal van minstens 150 minuten per week.

 4. Watch uw gewicht – Obesitas verhoogt het risico op oog- en hartaandoeningen aanzienlijk.

 5. Dragen zonnebril Zorg ervoor dat de zonnebril is gelabeld met UV 400-bescherming.

Sommige studies hebben aangetoond dat voedingssupplementen mensen met bepaalde soorten maculaziekte kunnen helpen. Praat met uw arts over de vraag of het nemen van oogvitaminen u ten goede zou komen.

En vergeet niet dat routinematige, uitgebreide oogonderzoeken de eerste stap zijn naar het behoud van gezonde ogen.