Is Keratoconus een handicap?

Keratoconus is een oogziekte die al dan niet verlies van gezichtsscherpte kan veroorzaken die ernstig genoeg is om als een handicap te worden beschouwd. Met andere woorden, keratoconus zelf is geen handicap, maar verlies van het gezichtsvermogen veroorzaakt door keratoconus kan ernstig genoeg zijn om als een handicap te kwalificeren.

In de Verenigde Staten, als de best gecorrigeerde gezichtsscherpte van een persoon in beide ogen 20/200 of erger is – of deze nu wordt veroorzaakt door keratoconus of een andere aandoening – wordt die persoon als juridisch blind beschouwd en kan hij in aanmerking komen voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.

Gelukkig kunnen behandelingen zoals sclerale contactlenzen en / of corneale cross-linking in de meeste gevallen voorkomen dat zelfs geavanceerde keratoconus dit niveau van ernstig verlies van het gezichtsvermogen veroorzaakt.

Als u aanzienlijk verlies van het gezichtsvermogen heeft door keratoconus, bezoek dan een keratoconusspecialist om te bepalen of een van deze nieuwe behandelingsopties (of mogelijk een hoornvliestransplantatie) uw gezichtsscherpte kan verbeteren en eventuele invaliditeit door keratoconus kan elimineren.